Vi inviterer alle store og små borgere til en formiddag i områdets tegn lørdag d. 22. august

Lokal udviklingsplan i Hashøj NV.

 

Vi inviterer alle store og små borgere til en formiddag i områdets tegn lørdag d. 22. august

kl. 09.30 til 12.00 på Hashøjskolen. Vi begynder med rundstykker og kaffe.

Områdets unge invitere også med – så de kan komme med deres bud på en lokalplan.

Der vil aktiviteter for de helt små.

                                                                                                                                                

Lokalrådet Hashøj Nordvest ser en mulighed for at kommunen i samarbejde med lokalrådet kunne træde nye veje indenfor fællesskab i planlægningsprocesser ved at indgå et samarbejde om en udviklingsplan for vores lokalområde.

 

Vores interesse er båret af et lokalt engagement og har modtaget kommuneplanen og dermed også er bekendt med kommunens overvejelser omkring yderligere tiltrækning og bosætning i Slots Bjergby.

 

I kommuneplanen står der at ”jordernes høje placering og sol orienteringen og den storslåede

udsigt og de meget attraktive placeringsmuligheder, skal undersøges nærmere”.

 

En sådan undersøgelse kan med fordel involvere borgerne i forhold til helhedstænkning for et område, hvor der i de seneste år er foretaget mange udstykninger. Imidlertid er infrastrukturen ikke fulgt med, vi oplever et efterslæb på helhedsorienterede løsninger, der kunne lette og sikre beboernes færdsel i området.

 

Også kommunens daginstitution i området mærker konsekvenserne af udbygningen i form af en voksende venteliste og den lokale skole vil ganske givet indenfor en kort årrække naturligt komme i samme situation.

 

Væksten har også konsekvenserne for de haltimer, der kan stilles til rådighed i nærmiljøet. Dette har samtidig øget behovet for et multifunktionelt idrætsbyggeri i området. Lokalrådet har gennem sine drøftelser med andre frivillige foreninger konstateret voksende behov for en helhedstænkning omkring udvikling af fritidsfaciliteterne.

 

Således vil den lokale udviklingsplan indeholde elementer omkring sundhed, læring og trafik. Emner af planlægningsmæssig, politisk og lokal interesse.

 

kommunen med til at afprøve et ”Learning Lab” for helhedstænkning, planlægning i partnerskaber og aktiv civilt medborgerskab og samtidig styrke en kommende bosætning på en af kommunens mest oplagte adresser!

 

På vegne af gruppen.

Finn Poulsen formand Hashøj IF, Per Madsen formand for Menighedsrådet, Lis Bülov næstformand Galgebakken og Troels Brandt formand for lokalrådet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *