NYHEDSBREV fra Kontaktudvalget

NYHEDSBREV

Fra Kontaktudvalget for Lokalråd i Slagelse Kommune (KLR) d. 10. april 2009

 

KLR holdt bestyrelsesmøde d. 30. marts, hvor vi bl.a. drøftede dagsordenen for Landdistriktskonferencen d. 18. april i Havrebjerg Forsamlingshus. De første konferencer der blev afholdt i forbindelse med kommunesammenlægningen, var nok lidt abstrakte. Vi synes dog konferencerne nu nærmer sig noget konkret, noget håndgribeligt. Den 18. april skal vi have en opfølgning / status på projekt ”Spor i landskabet”, der jo handler om planlægning af flere slags stier rundt om i lokalområderne. Vi skal også have en opfølgning / status fra projektværkstedets 4 grupper samt nyt om Kommuneplanen. Konferencen afsluttes med et indlæg om, hvordan vi får folk op af sofaen således, at det ikke kun er Tordenskjolds soldater der er aktive i lokalområderne.

 

På mødet debatterede vi også kommende landdistriktskonferencer og KLR’s fremtidige samarbejde med kommunen og kommunens Lokalråd. Vi nærmer os som bekendt et kommunalvalg, og samarbejdsviljen i det kommende byråd, kan vi af gode grunde kun gisne om. Vi er dog overbevist om, at vi også efter nytår vil finde samarbejdsvilje hos kommunens politiske ledelse. Under hvilket udvalg lokalråd, og dermed KLR, bliver placeret, er dog mere uvist, men vi vil fra KLR’s side kæmpe for, at vi kan fortsætte den konstruktive dialog med kompetente politikere. Vi vil ligeledes kæmpe for, at fortsætte rækken af Landdistriktskonferencer, og til stadighed søge at give disse konferencer et konkret og brugbart indhold.

 

KLR ønsker at udvide samarbejdet og netværket mellem de enkelte Lokalråd, og vi har planer om, at opstille en prioriteret liste over arbejdsopgaver, vi – Lokalråd kan samarbejde om. Hver for sig er vi måske for svage til at løfte opgaverne, men hvis vi står sammen og løfter i flok, vil opgaverne måske ikke virke så uoverkommelige, og mange af de store opgaver rækker måske også udover de enkelte råds grænser. Sammen vil vi bedre kunne påvirke omgivelserne, sammen vil vi nok opleve at vi hurtigere kommer i mål, og sammen vil vi kunne vise at landdistrikterne skal tages alvorligt. Sammen med dette nyhedsbrev er der et lille spørgeskema, vi opfordrer alle Lokalråd, Landsbyråd, Sogneforeninger m.v. til at debatterer, udfylde og returnerer til vores nye mailadresse: klrslagelse@gmail.com.

 

Bestyrelsen har planer om i forbindelse med efterårets generalforsamling at holde et dialogmøde, hvor vi alle kan debattere og prioriterer ovenstående liste med arbejdsopgaver. Vi håber vi her i en god tone kan udvide og styrke samarbejdet, til gavn for det enkelte lokalområde.

 

En anden mulighed for styrkelse af samarbejdet og det enkelte lokalområde, er også at invitere hinanden med til de arrangementer der afvikles i de enkelte lokalområder. På den måde kan vi danne givtige netværk, se hvordan andre takler udfordringerne og få ny inspiration. Samtidigt sikrer vi måske et lidt større publikum til de enkelte arrangementer. Bestyrelsen opfordrer altså Jer alle til, at rundsende invitationer, plakater m.v., der annoncerer et ”åbent arrangement” i Jeres lokalområde.

 

 

Bestyrelsen ønsker alle en god påske og et forfriskende forår.

På bestyrelsens vegne Lars Schou.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *