Borgerdreven innovation i Hashøj NV. 7 juni 2011

 

 

Borgerdreven innovation i Hashøj NV.

 

Baggrund

Lokalområdet Hashøj Nordvest ligger lidt syd for Slagelse og omfatter landsbyen Slots Bjergby, Gerlev, Skudstrup og Lundforlund. Indenfor de sidste 5 år er der opført flere nye boliger i området. Det har betydet, at der er flyttet flere børnefamilier til området omkring Slots Bjergby, tiltrukket af stedets beliggenhed i forhold til børneinstitutioner, skole, den korte afstand til Slagelse samt den omkringliggende natur.

I den fysiske planlægning er der skabt mulighed for udbygning i området, hvorfor man kan forvente en positiv befolkningstilvækst i forhold til børn i tiden fremover.

Kommunen står overfor muligheden for at iværksætte et nyskabende tiltag, der handler om at udvikle et bedre læringsmiljø i området.

Konkret historik.

En udviklingsplan der ser 360 grader rundt i Hashøj NV blev præsenteret for kommunalpolitikerne på vælger mødet d. 5. november 2009 i Hashøj IF`s klubhus. Arbejdsgruppen der stod bag den lokale udviklingsplan gav projektet arbejdstitlen CAL (læs. center for aktiv læring).

Det er ambitionen at det nyskabende tiltag skal sætte Slagelse Kommune på landkortet og gøre området mere attraktiv i forhold til fremtidig bosætning.

Mission

  • At skabe fremtidens institutions og undervisningsmiljø med fokus på faglig udvikling  og kreativitet gennem leg og læringsformer med udgangspunkt i lokalsamfundets læringsarena.
  • At understøtte Slagelse som førende sundheds-, idræts- og uddannelsesby.
  • At fremme den lokale sammenhængskraft og blive model for fremtidens innovative fritidssamfund.

Finmasket netværk bestående af frivillige borgere og kommunalt ansatte.

Der er stor lokal opbakning til projektet blandt de frivillige og ledelsen på de kommunale institutioner. Skolelederen på Hashøjskolen har pointeret at det er en særlige mulighed for at gå nye veje i et tæt samarbejde med daginstitutionens leder og de frivillige i området. Daginstitutionenslederen på Brovej har set en særlige mulighed for at skabe lokal forandring i det pædagogiske felt.Medindragelsen af det pædagogiske personale i institutionerne er afgørende. Idrætsforeningens formand ser mange muligheder i sammenkoblingen mellem CAL og det frivillige foreningens liv. Samlet set mener vi i Hashøj NV at det ovenfor beskrevne projekt vil styrke den lokale sammenhængskraft.

Forstanderen på Gerlev I.H mener, at idrætshøjskolens tætte samarbejde med Syddansk universitet kan løfte og inspirere den pædagogiske praksis til glæde og gavn for det lokale udviklingsarbejde. Forstanderen har endvidere oplyst om den seneste forskningsbevilling på i alt 8 millioner, der er tilgået Syddansk universitet. Ressourcer herfra kan muligvis indgå som følgeforskning og dermed blive en del af CAL partnerskabet.

Win win

Institutionerne og foreningerne i Hashøj NV kan stille med børnene og vores område får til gengæld en mulighed for at få dokumenteret og beskrevet den praksis der udvikles.

Bevillingen er en del af et større forskningsprogram, som handler om, hvordan breddeidrætten kan udvikles i Danmark. Forskningsprogrammet er støttet af Nordea-fonden. I forskellige forskningsprojekter undersøger forskerne i ’Leg og læring’, ’Leg og rum’ (legepladser ol.), ’Leg og teknologi’, ’Forandringer i foreningsorganiseret idræt’ samt ’Hvilken betydning projekter og projektstøtte har for breddeidrættens udvikling’.

Leg under nye former

Skoler anvender ‟legepatruljer‟ i skolegården, kommuner sætter legen på dagsordenen og investerer i nye legepladser, og virksomheder udvikler nye virtuelle lege og redskaber. Baggrunden for denne interesse er en blanding af en erkendelse af legens betydning og en opfattelse af, at der leges mindre, især mindre fysisk, end tidligere.

Bemærk at forskningsprojektet spiller smukt sammen med de lokale foreninger og institutioners ønske om at skabe et godt afsæt for pædagogiske udvikling. Hashøj NV og Gerlev kunne bruge hinanden til gensidig udvikling og samtidig live op til komunens visioner for en sund kommune.

Fremtidens lokalsamfund er fleksible.

Et innovativt fritidssamfund skal indbyde til fleksibilitet og til mere procesorienteret læring i alle aspekter af civilsamfundet. Borgerne skal støttes i udvikle en mere igangsættende og ledelsespræget facilitatorrolle. Fremtidens fritidssamfund har en legende udviklingsorienteret tilgang og invitere i sin grundstruktur til demokratisk dialog. Og det talent kan trænes tidligt i et udviklingsorienteret miljø. Dette skulle gerne få et lokalsamfund til at sprudle af virkelyst og måske afløse et til tider alt for udbredt dogme, blandt kommunale borgere, om at det meste er kommunens skyld! Vores grundindstilling er at vi som borgere netop oplever os som en del af kommunen og nærværende projekt understreger dette. 

Følgende indsatsområder er identificeret i Hashøj NV.

 

  • Skole, børnehave, vuggestue, dagpleje, aktiviteter, samspil, ældrerådet, idrætsforening, menighedsrådet og generel ressourceudnyttelse.

Hvordan sikres optimalt samspil, koordination og ressourceudnyttelse. Hvordan kan samarbejdet foregå i praksis og hvordan samspilles omkring service, pædagogik m.v.

            Sport, kultur, events og andre aktiviteter.

  • Sammenhængen i lokalområdet,

Hvordan hænger lokalområdet sammen og hvordan kan det yderligere bindes sammen. Krav til veje/cykelstier i nye udstykninger, i de gamle landsbyer og i det frie land, sammenhængende stisystemer,trafikgener, osv.

NB. En arbejdsgruppe under Hashøj NV har netop afleveret et oplæg til Teknik og Miljø forvaltningen og til det politiske udvalg.

På vegne af Cal netværket og Hashøj NV.

Troels Brandt

Formand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *