Center for Aktiv Læring – Projekt CAL

Baggrundspapir for lokalrådet Hashøj Nordvest´s forslag til lokal udviklingsplan


Center for Aktiv Læring – Projekt CAL

Hashøj NV, Slagelse Kommune

 

Mission

 • At skabe fremtidens skole og undervisningsmiljø med fokus på faglig udvikling og kreativitet gennem leg og læring
 • At understøtte Slagelse som førende sundheds-, idræts- og uddannelsesby.
 • At fremme den lokale sammenhængskraft og blive model for fremtidens fritidssamfund

 

Vision

 • At skabe et attraktivt, dynamisk og innovativt lærings- og aktivitetsmiljø, der tiltrækker erhverv og fremmer bosætning i Slagelse Kommune

 

Mål

 • At skabe fremtidens læringsmiljø, der inkluderer vuggestue, børneinstitution, skole, fritidshjem, fritids- og kulturliv
 • At skabe et kreativt, legende læringsmiljø, der er enestående nationalt og internationalt
 • At skabe et tværfagligt, innovativt udviklingsmiljø for de ansatte
 • At anvende Danmarks største “legeplads” (Gerlev Parkerne) som lærings- og aktivitetsområde

 

Center for Aktiv læring har Leg og Læring som primære kerneområder samtidig med at det skal fremme et aktivt medborgerskab i fremtidens fritidssamfund

 

Læring som kerneområde

Læring er en livslang tilegnelses-, omformnings- og udviklingsproces, hvor viden, forståelse, motivation, holdninger, følelser, kommunikation, socialitet og kropslig erkendelse indgår

Center for Aktiv Læring understøtter fremtidens læringsforståelse og læreprocesser

 

Læringsforståelse

 • Det er den lærende, der selv opbygger sin viden og forståelse
 • Læring er en socialt betinget proces, der foregår i et samspil med andre
 • Situation og sammenhæng har betydning for læringens proces og resultat
 • Læring kræver rum for refleksion
 • Læring er en subjektiv proces

 

Fremtidens læringsmiljø

 • Fremtidens læringsmiljøer understøtter vidensamfundets behov – ikke industrisamfundets
 • Læringsmiljøer er ikke aldersopdelte og klasserumsafgrænsede
 • Læringsmiljøer understøtter leg, kreativitet og multiple intelligenser
 • God plads inde og ude – modvirker konflikter og mobning
 • Udeliv / udeundervisning fremmer læring

 

Fremtidens læringssituation

 • Læseplaner tilrettelægges i samarbejde med den enkelte elev ud fra individuelt udviklingstrin
 • Underviseren fungerer som coach for eleverne
 • Eleverne er koblet op på et virtuelt “klasselokale”
 • En skoledag foregår i leg og bevægelse – ude såvel som inde

 

Leg som kerneområde

 • At lege er en af menneskets helt elementære egenskaber – det skal ikke læres
 • Gennem leg tilegner mennesket sig sociale kompetencer
 • I legen er processen vigtigere end målet
 • Leg aktiverer flere områder af hjernen end nogen anden menneskelig aktivitet
 • Leg udvikler samarbejdsevner og empati

 

Leg og fysisk aktivitet har mange sidegevinster

 • Forbedrer motorik, kondition og udholdenhed
 • Styrker muskelmasse, knogler og bindevæv
 • Opgraderer balance og reaktionsevne
 • Styrker selvtillid, selvværd og social forståelse
 • Øger livsglæde og handlekompetence
 • Mindsker risiko for overvægt og relaterede sygdomme

 

Center for Aktiv Læring og fremtidens fritidssamfund

Center for Aktiv Læring skal fremstå som kvalitetsreference på europæisk plan for et livslangt læringsmiljø og for en lokal sammenhørighedskraft i fremtidens fritidssamfund.

 • Fremme et lokalområdes kreativitet og konkurrenceevne
 • Rollemodel for social sammenhørighed, aktivt medborgerskab og livslang læring
 • Bidrage til at personer i alle aldre og uanset socioøkonomisk inddrages i såvel livslang læring som i lokal social sammenhængskraft

 

Udfordringer til lokalområdet og til slagelse

 • At Slots Bjergby er et bosætnings område
 • Et stigende befolkningstal i lokal området
 • En renovering – udbygning af Hashøjskolen
 • En mangel på børnehave pladser
 • At Slagelse er i kapløb med Holbæk, Roskilde og Næstved om at være en attraktiv bosætnings kommune.

 

 

Hashøj Nordvest´placering

 

 

Krav til infrastruktur

 • Gode udendørs faciliteter – grønne områder, udsigt og spændende natur
 • Cykelsti mellem Slagelse & Lundforlund
 • Trafiksikkerhed omkring indfaldsvejene til Slots Bjergby, Gerlev og Gerlev Idrætshøjskole
 • Stisystemer som binder området sammen
 • Bybus forbindelse Gerlev – Slagelse

 

Projekt CAL har tætte samarbejdsrelationer og synergieffekter med 

Gerlev Idrætshøjskole

CISC Syddansk universitet

Gerlev Legepark / Gerlev Center for Leg og Bevægelseskultur

Idrætsforening (Hashøj IF)

Idé og vision bag Gerlev Parken som eksperimentarium for leg, læring og Leisure aktiviteter

 

Projekt CALs udvidelses muligheder

 • Overbygning med idrætscollege
 • Grønne områder til bålpladser – åbne overnatnings muligheder for “aktiv ferie” som vandre- eller cykelture
 • Kobling af stisystemer fra syd-vestsjælland via Gerlev Legepark og videre til Trelleborg    

 

Center for Aktiv Læring – Slagelse Kommunes udfordring

 • Tør man være på forkant
 • Tør man være rollemodel
 • Tør man tage et ansvar for fremtidens undervisnings- og aktivitetsmiljø
 • Tør man skabe fremtidsmodellen for et innovativt livslangt læringsmiljø i et fritidssamfund

 

Oplægget udarbejdet af følgende arbejdsgruppe

 • Finn Poulsen og Gunnar Uth, Hashøj IF
 • Birgitte Poulsen, repræsentant som formand for skolebestyrelsen og næstformand, Hashøj NV.
 • Henrik Vestergaard, borger i Slots Bjergby
 • Finn Berggren, Gerlev Idrætshøjskole

 

NB! Oplægget er præsenteret for og positivt modtaget af ledelsen af skole og daginstitution i Slots Bjergby

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *