Ansøgning om sekretariatsbistand til udvikling af en lokal udviklingsplan for området Hashøj NV

Att. Udvalget for demokrati og politisk udvikling

v. formand Steen Olsen.

 

Ansøgning om sekretariatsbistand til udvikling af en lokal udviklingsplan for området Hashøj NV

Lokalrådet Hashøj Nordvest ser en mulighed for at kommunen i samarbejde med lokalrådet kunne træde nye veje indenfor fællesskab i planlægningsprocesser ved at indgå et samarbejde om en udviklingsplan for et lokalområde. Samarbejdet kunne munde ud i at Kommunen som vært for det såkaldte Byplan Laboratorium d. 1. oktober 2009 kunne fortælle om en eksemplarisk lokalplanlægningsproces båret af borgerinvolvering?

 

Vores interesse er båret af et lokalt engagement og vi har modtaget kommuneplanen og dermed også bekendt med kommunens overvejelser omkring yderligere tiltrækning og bosætning i Slots Bjergby.

 

I kommuneplanen står der at ”jordernes høje placering og sol orienteringen og den storslåede

Udsigt og de meget attraktive placeringsmuligheder, skal undersøges nærmere”.

 

En sådan undersøgelse kan med fordel involvere borgerne i forhold til helhedstænkning for et område, hvor der i de seneste år er foretaget mange udstykninger. Imidlertid er infrastrukturen ikke fulgt med, vi oplever et efterslæb på helhedsorienterede løsninger, der kunne lette og sikre beboernes færdsel i området.

 

Også kommunens daginstitution i området mærker konsekvenserne af udbygningen i form af en voksende venteliste og den lokale skole vil ganske givet indenfor en kort årrække naturligt komme i samme situation.

 

Væksten har også konsekvenserne for de haltimer, der kan stilles til rådighed i nærmiljøet. Dette har samtidig øget behovet for et multifunktionelt idrætsbyggeri i området. Lokalrådet har gennem sine drøftelser med andre frivillige foreninger konstateret voksende behov for en helhedstænkning omkring udvikling af fritidsfaciliteterne.

 

Således vil den lokaleudviklingsplan indeholde elementer omkring sundhed, læring og trafik. Emner af planlægningsmæssig, politisk og lokal interesse.

 

Vi har ressourcerne og oplever et lokalt medansvar i forhold til at fungere som dialogpartner for kommunen i et samarbejde der kunne tjene som et eksempel for andre. Kommunes oplæg til strategi for nærdemokrati (januar 2009) placerer udmøntningen af nærdemokrati tiltag hos DPU. Vi forslår med denne skrivelse at operanationaliserer strategien i aktiv handling om et fælles anliggende i et område der har viljen, netværket og ideerne. Vi beder om at kunne trække på kommunens ansatte i forbindelse med skrivearbejdet i forhold til den lokale udviklingsplan.

 

Ved at stille sekretariatsbistand til rådighed er kommunen med til at afprøve et ”Learning Lab” for helhedstænkning, planlægning i partnerskaber og aktiv civilt medborgerskab og samtidig styrke en kommende bosætning på en af kommunens mest oplagte adresser!

 

 

 

Vi stiller os til rådighed for en nærmere drøftelse og konkretisering af det fremsendte.

 

Finn Poulsen formand Hashøj IF, Per Madsen formand for Menighedsrådet,

Lis Bülov næstformand Galgebakken og Troels Brandt formand for lokalrådet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *