Insatsområder

Notat 12-11-08 for lokalrådet, Hashøj idrætsforening
samt menighedsrådet.

For projekt vedrørende etableringen af et kommende forenings væksthus i NV. Hashøj IF`s spændende procespapir omkring et fremtidig forenings scenario kunne kobles på en helhedsorienteret indsat hvor der er tænkt 360 graderrundt i det lokale foreningslandskab. Nærværende skrivelse er en invitation til at tænke videre om et lokalt foreningspartnerskab under et tag. Lokal sammenhængskraft har været tanken bag lokalrådets arbejde siden vi blev stiftet for snart 4 år siden. I et så lille geografisk afgrænset område som vores er det livsnødvendigt at se samarbejde som en forudsætning for
udvikling. Et evt. væksthus kunne være kronen på værket og danne udgangspunkt for en lokal udviklingsplan (læs LUP), hvor væksthuset kunne danne rammen om et lokalt folkeligt mødested for alle store som små borgere i lokalområdet.

Tiden er for alvor inde til at nytænke de foreningsmæssige rammer vi alle færdes i. Klubhuset og det tilstødende mødelokale kunne godt, efter en udvidelse og renovering, inspirere og være udgangspunkt for alle beboere i vores dækningsområde. Vores forslag går på at åbne op for muligheden for at mange flere kunne finde anvendelse for og anledning til at færdes i et kommende forenings væksthus.


Forslag og ramme til mulige funktioner
for et forenings og væksthus NV.

mødested for områdets dagplejemødre

internet cafe for områdets seniore/ældre
(undervisning og gennemgang af værktøjet)

internet cafe for områdets unge (virtuel leg)

mødested for alle områdets foreninger med et medlemskab.

foredrag

lektiecafe for børnene i området

festlige sammenkomster

sikre at de unge har et sted at være efter skolegang
(undgå kriminalitet) de lokale natteravne.


Administration

Det forslås det at der under Hashøj idrætsforening nedsættes en frivillig bestyrelse af interessenterne bag forenings og væksthuset. Endvidere kunne der på sigt arbejdes på ansætte en koordinator på halv tid eller en person i en beskyttet stilling til at understøtte aktiviteterne i forenings og væksthuset.


Finansiering

Landudvikling Slagelse er et kommunalt og uafhængigt partnerskab, hvor der kunne søges midler til udbygning af det nuværende klubhus. For at være støtteberettiget kræver det af projektet kan rejse en egenfinansiering på 50 procent af den tildelte støtte. Projektaktørernes egen arbejdskraft kan kapitaliseres og dermed medregnes som en del af egenfinansieringen.  Også landdistriktspuljen under Velfærdsministeriet stiller midler til rådighed for projekter, der højner livskvaliteten i landområderne. Ligeledes ville lokale donationer i form bevillinger fra evt. støtteforeninger og andre med sympati for projektets formål kunne medregnes som egenfinansiering.


Budget

Vi ansøger om kr. 15.000 til dækning af udgifter til en arkitekt,
der skal udfærdige plantegninger for byggeriet. Endvidere vil der være udgifter til orienterede møder samt til udfærdigelsen af en grundig projektbeskrivelse for forenings væksthuset.

På vegne af de frivillige foreninger i området

Finn Poulsen
Hashøj idrætsforening

Per Madsen
Formand for menighedsrådet

Troels Brandt
Lokalrådet Hashøj NV

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *