Barn af et landdistrikt

Barn af landdistrikt

Projektet sætter fokus på de moderne livsvilkår for børn og deres voksne i vores landdistrikt. I overgangen fra lille landkommune til en storkommune i Ny Slagelse.
Synliggørelse af et liile velfungerende nærmiljø, der kan og vil selv, og dermed tjener som eksemplarisk model for andre af den nye storkommunes landdistrikter. Hovedaktørerne er børnene der gennem en nøje tilretttelagt temauge reflekterer på deres livsilkår som “børn af et landdistrikt”. I øjenhøjde med børnene vil centrale aspekter af livet på landet blive diskuteret. Ugen stiller desuden skart på hvad er skal til for fortsat at
være et landdistrikt i udvikling og hvordan de folkevalgte i Ny Slagelse kan understøtte denne proces. Kontaktudvalget for Ny Slagelse storkommune vil blive brugt som platform for formidling –  så alle der måtte have lyst kan overvære det processen. Således vil andre “lokale græsrødder” forhåbentlig også blive inspireret til deres proces.Baggrunden
Projektet udspringer af et dialogseminar på Gerlev Idrætshøjskole fra d. 10 september 2006.Her havde vores lokalråd inviteret til dialogmøde med området beboere og de frvillige foreninger og lederen af den loklale folkeskole kaldet Hashøjskolen og lederen af Slots Bjergby Daginstitution. Arbejdstitlen på seminariet hed “borgere, brugere og beboere i Hashøj NV”. Ole Glan, der er medlem af folketinget og ordfører for de radikale når det gælder landdistrikterne, holdt et indlæg der understregede vigtigheden af at være aktive i en tid med strukturreformer for at undgå at blive forbigået og dermed afviklet. Også Babara Diklev fra Landsforeningen af Landsbyråd pointerede dette i hendes oplæg.
Med baggrund Iideres indlæg drøftede forsamlingen hvordan vi fortsat kunne værne om vores “livsnerve” skolen og daginstitutionen i en tid hvor rationaliseringer før eller siden tvinger den nye storkommune til at foretage indledende sonderinger. Også skiftet fra landkommune med ca.7000 borgere til et landområde i stor provindsby er et stort spring. Lokal sammenhængskraft skal fortsat være et nøglebegreb og vi skal værne om vores nærmiljø og den kulturarv alle her er en del af. Projekt “barn af et landdistrikt” har derfor til formål at hylde den mangfoldighed og særegene livsvilkår, der er kendetegnene for netop dette nærområde i en brydningstid .
Projektet henvender sig særligt til børnene i området og vil sætte deres refleksioner over deres grundvilkår i perspektiv. Skolen og daginstitutionen bliver således omdrejningspunktet for en temauge, hvor børnenes nærområde bliver gjort til genstand for deres egne undersøgelser. Temaugen skal ligge uge 41 i 2007 op til skolernes efterårsferie og lægger dermed op til landdistrikternes landsdækkende uge. 
 

 

 

Forslag til skema for uge 41
Områdets lokalhistoriker viser børnene rundt og fortæller om folk og fæ. Besøg på de gamles hjem – til livshistorier fra en svunden tid. Lokale vandringer langs de gamle kirkestier.
Besøg på et traditionelt landbrug/ moderne landbrug .
Udflugt museum. Idræt dengang og nu. Sund mad og motion dengang og nu.

Fredag d. 13. oktober 2007
I forbindelse med skolernes landsdækkende trimdag er der opløb og afslutning på en anden af områdets kulturinstitutioner nemlig Gerlev Idrætshøjskole og Gerlev Legepark. Her vil børnene være værter for deres familier, men også alle de andes 20 kendte lokalråd i Ny Slagelse storkommune vil blive inviteret til denne lokale landdistrikternes dag. Samtidig vil alle medlemmer af kommunalbestyrelsen modtage en invitation til denne dag og selvfølgelig pressen. Her vil børnene med sang,dans,teater og mundlig fremstilling giver prøver på ugens tema og resultaterne af deres anstrengelser og undersøgelser.  Vores landdistriksdag skulle således gerne inspirere andre lokalråd på lignende at sætte fokus på deres lokalområde. Samtidig lægger Hashøj NV op til politisk debat med de fremmødte politikere.Dagen rundes af i Idræthøjskolens Bevægelseshus med en festlig sammenkomst, der traditionen tro, udspiller sig i et moderne forsamlingshus.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *