Fakta om naturgødningen gylle

 Fakta om naturgødningen gylle

 Gylle er godt for miljøet. Siden midten af 80erne, hvor den første vandmiljøplan trådte i kraft, er landbruget gået væk fra at se gylle som et affaldsprodukt og opfatter den i stedet som et værdifuldt næringsstof for planterne. Det har medført, at forbruget af handelsgødning stort set er blevet halveret siden midten af 80erne, og at kvælstofudledningen fra landbruget er halveret.

 Gylle spredes i dag for det meste om foråret, hvor næringsstofferne bliver udnyttet bedst. Tidligere spredte man oftere gylle om efteråret, hvilket lugtede mindre på grund af koldere vejr, men hvor næringsstofferne blev udnyttet mindre effektivt og derfor i højere grad gik tabt til grundvand og havmiljø.

 En typisk dosering er tre liter gylle pr. kvadratmeter. Tre liter gylle indeholder, hvad der svarer til 14 gram kvælstof og 2,5 gram fosfor. For at planterne kan gro som de skal, skal der tilføres yderligere 5-10 gram kvælstof pr. kvadratmeter, hvilket gøres i form af handelsgødning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *